Splošni pogoji poslovanja

Podjetje: Neja & Human, alternativne oblike zdravljenja, Neja Koretič, s.p.

Davčna številka: 96994681

Matična številka: 8180059000

Sedež: Na Rebri 10, 4260 Bled

TRR: SI56 0700 0000 3301 485

Telefon: +386 31 460 996

E-pošta: info@neja-human.com

 

1 Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.neja-human.com– alternativne oblike zdravljenja in za prodajo blaga. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z nakupom storitve v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte in posrednikov.

2 Naročanje storitev

Na spletni strani www.neja-human.com uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu ali mailu ali naroči ponujeno blago.

 3 Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih. Nosilka dejavnosti Neja & Human ni zavezanka za DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 5.12.2019 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

4 Načini plačila

Uporabnik lahko naročeno storitve plača na naslednje načine:

  • z gotovinskim plačilom na kraju srečanja po opravljeni storitvi 
  • z nakazilom na Neja & Human transakcijski račun
  • spletna trgovina: UPN nalog, neposredno bančno nakazilo.
  •  

5 Pridržek lastninske pravice

Neja & Human si pridržuje lastninsko pravico na prodanih artiklih vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka ne poravna cene opravljenih storitev v roku določenem na računu, si Neja & Human pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti, dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

6 Prevzem opravljene storitve

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev ni izrazil in utemeljil.

7 Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec blaga lahko naročilo blaga prekliče, če to po mailu ali s priporočeno pošto poslano na naslov Neja & Human sporoči (prejeto sporočilo mora Neja & Human prejeti dan pred načrtovano odpremo pošiljke blaga).

Od sklenjene prodajne pogodbe (na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov Neja & Human) lahko kupec odstopi, in sicer tako, da v roku 14 dni o odstopu preko obrazca za kontakt ali tako da pošlje sporočilo na info@neja-human.com, Neja & Human obvesti in da prejeto še neuporabljeno blago v originalni embalaži vrne na naslov prodajalca Neja & Human. Vrnjenemu blagu mora priložiti kopijo računa ter osebne podatke in številko transakcijskega računa, kamor naj se vrne kupnina, ki jo je plačal za vrnjeno blago. Neja & Human bo kupnino vrnil takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu od pogodbe oziroma od vračila blaga. V primeru odstopa od pogodbe kupec sam krije stroške vračila blaga.

Če ima kupec utemeljene razloge za ugovor stvarnih napak na kupljenem blagu, mora to najpozneje v roku 8 dni sporočiti pisno ali tako, da pošlje sporočilo na info@neja-human.com. Svoj ugovor mora utemeljiti. Prodajalcu mora omogočiti, da bo lahko utemeljenost ugovora stvarnih napak preizkusil. Neja & Human bo reklamacije reševal skladno s Splošnimi uzancami za blagovni promet, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

8 Dostava

Poštnina za kupljeno blago poslano na naslov v Sloveniji je vključena v cenah blaga, na naslov izven Slovenije pa plača poštnino po ceniku dostavljavca blaga kupec. Izvajalca dostave izbere kupec (n. pr. Pošta Slovenije, DPD d.o.o., DHL).

9 Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi blaga Neja & Human ne odgovarja. Prav tako Neja & Human ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in po svetovanju z nosilko dejavnosti. Izvedbo/pripravo diete, naročnik izvaja na lastno odgovornost. V primeru bolezni, poškodb, brejosti živali ali drugih zdravstvenih stanj, je naročnik oziroma kupec dolžan med svetovanjem oziroma ob naročilu blaga izvajalko oziroma dobavitelja Neja & Human seznaniti. Spletna stran in njena vsebina ter izvedba storitve ne nadomeščata strokovnega pregleda in terapije. Neja & Human ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

Neja & Human ni odgovoren za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. Neja & Human si pridržuje pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna. Neja & Human tudi ni odgovoren za škodo zaradi nedelovanja spletne strani, ki je posledica rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga.
 

10 Piškotki in oglaševanje

Neja & Human uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.

Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov, ni možna.

11 Varovanje podatkov

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljam, da bo Neja & Human pridobljene spodaj omenjene podatke o stranki hranil za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. Neja & Human ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov pošiljati informacije o novih produktih ali produktih, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.

Neja & Human lahko o uporabnikih naročnikov njenih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo Neja & Human uporabljal za potrebe vodenja statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od Neja & Human, da njegove osebne podatke izbriše iz baze. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev Neja & Human ob izvedbi Neja & Human storitev podpiše izjavo, da se strinja, da se potrebni podatki za izvedbo storitev uporabijo za potrebe izvajanja in naročanja storitev.
 

12 Pravilnost podatkov

Vsak naročnik in kupec uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega.

13 Reševanje sporov

Neja & Human si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Ljubljani. Neja & Human ne priznava nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Na Bledu, 5.12.2019

Scroll to Top